Hirdetmény önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérbeadására

Hirdetmény önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérbeadására

Hirdetmény önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérbeadására
117/2 hrsz.

 

A hirdetmény kiírója:
Iharos Községi Önkormányzat
8726 Iharos, Kis u. 2.  
telefonszám: 06/82-594-011
e-mail cím: titkarsag@ibereny.hu

Hirdetmény célja, tárgya:
Iharos Községi Önkormányzata a tulajdonát képező 117/2 hrsz-ú ingatlanon lévő üzlethelyiségeit (üzlethelyiség: 19,9 m2, raktár: 3.83 m2, öltöző: 5 m2) elsősorban kereskedelmi profilú tevékenység céljából bérbeadásra meghirdeti. Az ingatlan víz, villany, csatorna közműbekötéssel ellátott.

A bérleti díj összege: 40. 000 Ft + közüzemi díjak/hó

Pályázó lehet:
Pályázatot egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nyújthat be. 

Pályázat benyújtásának helye és módja: Személyesen vagy postai úton. Iharos Községi Önkormányzata (8726 Iharos, Kis u. 2.). 
A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentesen, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 10.
A pályázatok elbírálását követően – 2021. augusztus 17. – a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó pályázó lesz a nyertes.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
– a pályázó rövid bemutatkozása
– a folytatni kívánt tevékenység bemutatása, üzleti terv
– a helyiségben esetlegesen tervezett átalakítási munkálatok bemutatása
– esetleges referenciák
– 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem rendelkezik lejárt határidejű köztartozással

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyi vállalkozó
– a pályázó a megadott bérleti díjnál magasabb bérleti díjra is tehet ajánlatot
– az üzlethelyiségben tervezett átalakítás műszaki tartalma, színvonala
– a helyiségben folytatni kívánt tevékenység

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– olyan pályázó nyújtotta be azt, aki nem jogosult részt venni a pályázaton
– a pályázat a hirdetményben szereplő határidő lejárta után került benyújtásra

 

Egyéb információk:
– egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be
– a kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát arra az esetre, ha a kiíró megítélése szerint a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg az elvárásainak
– a kiíró az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja

 

Iharos, 2021. július 20.

Horváth Győző sk. polgármester

Comments are closed.