Jegyzői pályázati kiírás

Jegyzői pályázati kiírás

Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jegyző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.é vi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. Főbb tevékenységi körök: Vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a Képviselő-testületet és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatokat. Jogállására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra)

Munkavégzés helye: Iharosberény, Inke

Álláshirdető szervezet bemutatása: Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja Iharosberény, Iharos, Inke és Pogányszentpéter Községekben az önkormányzat, Képviselő-testületek, bizottságok működésével, polgármester és a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl.: jogviszony létesítés

feltételei, próbaidő, illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsirmon Endre polgármester nyújt a 06/30-910-0221 telefonszámon. Az illetmény és juttatás megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, és a mindenkori költségvetési lehetőségek figyelembe vételével történik. A pályázat benyújtása postai úton  lehetséges, Zsirmon Endre polgármester részére a 8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6. címre, vagy személyesen 8725 Iharosberény, Rákóczi u. 6. sz. alatt.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

– Büntetlen előélet

– Magyar állampolgárság

– Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 10

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 3

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

Járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

helyismeret

Önkormányzati Asp rendszer ismerete

Önkormányzati LOCLEX rendszer ismerete

TFIK rendszer ismerete

E-tér ismerete

Közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

Dokumentumkezelő-iktató- haladó szint

Levelező (Outlook) – haladó szint

Szövegszerkesztő (Word) Haladó szint

Táblázatkezelő (Excel) Haladó szint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)

Rugalmas alkalmazkodóképesség (vezetői)

Kommunikációs készség (vezetői)

Terhelhetőség (egyéb)

Elkötelezettség, megbízhatóság

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

végzettséget/képzettséget igazoló okiratok másolata

adatkezelési nyilatkozat

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 15. 12.00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterei bírálják el. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát indokolási kötelezettség nélkül fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Iharos Községi Önkormányzat honlapja, Pogányszentpéter Község Önkormányzat honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023. 11. 29.

Comments are closed.