Browsed by
Szerző: adminmaster

Jegyzői pályázati kiírás

Jegyzői pályázati kiírás

Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében jegyző munkakör/feladatkör betöltésére. Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az Iharosberényi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.é vi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. Főbb tevékenységi körök: Vezeti a Közös Önkormányzati Hivatalt, gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és munkavállalói felett, dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben, ellátja a Képviselő-testületet és a bizottságok működésével kapcsolatos feladatokat. Jogállására a közszolgálati tisztviselőkről szóló…

Read More Read More

Lakossági barnakőszén igényfelmérés

Lakossági barnakőszén igényfelmérés

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára megkereste az Önkormányzatot „Lakossági barnakőszén igényfelmérés” céljából. Kérem, aki széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és a későbbiek folyamán a 2022/2023-as fűtési szezonban pályázni kíván barnakőszén tüzelőanyagra, úgy az önkormányzatnál jelezzék a várhatóan felhasznált mennyiséget 2022. szeptember 28-ig. Az igénybejelentőnek hozzá kell járulnia a személyes adatainak önkormányzat általi kezeléséhez. Egy háztartásból egy személy élhet az igénybejelentéssel. Az igénybejelentés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást. Önkormányzat

Ivóvízhálózat karbantartás

Ivóvízhálózat karbantartás

Tájékoztatásul közöljük, hogy Iharos településen  december 7-én, kedden 8:30 – 12:30 óra között az ivóvízhálózat karbantartási munkáit végezzük. A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvíz korlátozásra kerül, ezért a jelzett időpontban az egész településen vízhiány várható. A DRV Zrt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a hálózat, a szerelvények karbantartása, cseréje is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk. További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06…

Read More Read More

Hirdetmény önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérbeadására

Hirdetmény önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérbeadására

Hirdetmény önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérbeadására 117/2 hrsz.   A hirdetmény kiírója: Iharos Községi Önkormányzat 8726 Iharos, Kis u. 2.   telefonszám: 06/82-594-011 e-mail cím: titkarsag@ibereny.hu Hirdetmény célja, tárgya: Iharos Községi Önkormányzata a tulajdonát képező 117/2 hrsz-ú ingatlanon lévő üzlethelyiségeit (üzlethelyiség: 19,9 m2, raktár: 3.83 m2, öltöző: 5 m2) elsősorban kereskedelmi profilú tevékenység céljából bérbeadásra meghirdeti. Az ingatlan víz, villany, csatorna közműbekötéssel ellátott. A bérleti díj összege: 40. 000 Ft + közüzemi díjak/hó Pályázó lehet: Pályázatot egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nyújthat…

Read More Read More