TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00022 – Az IHAROSI KEREKERDŐ ÓVODA infrastrukturális fejlesztése

TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00022 – Az IHAROSI KEREKERDŐ ÓVODA infrastrukturális fejlesztése

A kedvezményezett neve: Iharos Községi Önkormányzat

A projekt címe: Az IHAROSI KEREKERDŐ ÓVODA infrastrukturális fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 94.226.270,- Ft

A projekt összköltsége: 94.226.270,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.06.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00022

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt átfogó célja a kisgyermekes szülők, kiemelten a kisgyermekes édesanyák, munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése és a munkavállalói mobilitás támogatása, a családok támogatása Iharos településen. 

A projekt célja a minőségi óvodai neveléshez való hozzáférés javítása a szolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése, felújítása, átalakítása és bővítése által. Részcél: az óvodába járó 2 és fél évet betöltött gyermekek számának növelése, javítva ezzel a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését szolgáló intézményi kapacitáshiányokat a térségben, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. § (1) bekezdésében meghatározott lehetőségek és feltételek alapján. „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” A megvalósítás helyszíne: 8726 Iharos, Béke u. 20. sz., 133. hrsz. A meglévő óvoda fejlesztésénél igényként merült fel, hogy a meglévő funkciók mellett a megváltozott igényeknek megfelelően bővítésre, átalakításra és korszerűsítésre kerüljön a létesítmény. A fejlesztéssel, bővítéssel egy időben elkészül az épület energetikai korszerűsítése. A meglévő épület korábban két csoportszobával működött, jelenleg egy csoportszoba és hozzá kapcsolódó kinti nyitott-fedett terasszal működik. Igény van egy új, szekcionálható és kényelmes csoportszoba kialakítására is, mert nem teljesül a követelmény, hogy gyermekenként 2m2-enként számolandó a csoportszoba, foglalkoztató területe. A tervezett fejlesztés és elképzelés szerint a jelenlegi ebédlőből csoportszobát alakítanának ki, így funkcionálisan is, valamint osztott csoportokat lehetne kialakítani a differenciált foglalkozásokhoz. A gyermeklétszám növekedésével vagy a szomszédos településekről jelentkező gyermek elhelyezési igényeket is be tudná fogadni az óvoda a jövőben. A megszűnő ebédlő helyett egy közlekedőre felfűzött konyha mellé telepített ebédlő, több funkciós terem kerülne megépítésre bővítésként úgy, hogy egyéb közösségi rendezvények akár intézményi összevont események megtartására alkalmas legyen. A tervezett alapterület 54 m2. A főzőfunkció lehetősége megmaradna úgy, hogy a meglévő melegítő konyhát a tulajdonos, pályázó korszerűsítené, mert a meglévő felszereltség, műszaki állapot nem megfelelő. A megbízó igénye, hogy a konyha kibővülne a hiányzó, szükséges funkciókkal, előkészítő helyiségekkel úgy, hogy a jövőben alkalmas maradjon főzőkonyhai feladatokra is. A főzőkonyha jelenlegi alapterülete: 41,4 m2, a raktárakat előkészítők céljára át kell alakítani. A tervezéssel megoldott lesz a konyhai személyzeti öltöző, az elkülönített gazdasági bejárat, egy új kazánhelyiség kialakítása. További igény, hogy az épület egy új 60 m2-es tornaszobával bővüljön, mert eddig ezek a foglalkozások az év jelentős részében a szabadban, rossz idő esetén a belső terek átrendezésével voltak megoldhatók.  A bővítés további eleme egy foglalkoztató- szoba, ami logopédusi foglalkoztatásra, iroda funkcióra is alkalmas 9 m2-en. Ebben a helyiségben lenne megoldva az elkülönítő funkció is, amennyiben gyermek megbetegedés vagy olyan körülmény lépne fel, mely esetén a csoportból a gyermeket ki kell emelni. Kialakul az új bővítményben egy óvónői iroda, ami 12m2. Az új óvónői iroda segíti az óvodapedagógusi adminisztrációs feladatokat. A fejlesztésekhez természetesen az épület bővülne egy új nemenkénti vizesblokkal és akadálymentes WC helyiséggel. Az üzemeltetéshez további kiszolgáló helyiségek létesülnek mint, takarítóeszköz tároló, mosókonyha és további személyzeti WC helyiség. A fejlesztés új elemeinél a műszaki kialakítás külön akadálymentesítési dokumentáció alapján, a meglévő elemek, helyiségek akadálymentesítésével újul meg. A részleges akadálymentesítésnél figyelembe vesszük, hogy az előírásoknak feleljenek meg a közlekedők szélessége, az ajtók mérete, a járófelületek kialakítása, a burkolatok kialakítása, az akadálymentes WC kialakítása és felszereltsége. A létesítmény teljes kiszolgálásának és üzemeltetésének érdekében további kiszolgáló funkciókra van szükség. A fűtési rendszer korszerűsítése miatt új kazánház kerül kialakításra új korszerű előregyártott kéménnyel. Az üzemeltetéshez szükség van raktározási feladatokra, kinti bútorok, eszközök, szerszámok elhelyezésére alkalmas új tárolóra. A fűtéshez szükséges tűzifa tároló telken belül biztosított. A tervezett korszerűsítésnél megújulna az épület tetőhéjazata, új égetett, hornyolt natúr vörös (CREATON) cserépfedés készülne az újépületszárny fedésével együtt. A tetőt áttörő, használaton kívüli kémények visszabonthatók. Az energetikai korszerűsítés része a meglévő térelhatároló szerkezetek, homlokzati falak, lábazatok, födémek hőszigetelése. A külső falakra ragasztott, dűbeles erősítésű hőszigetelő táblák kerülnek beépítésre üvegszövet erősítéssel és nemes vakolati felső réteggel. A hőszigetelés a lábazati zónában is elkészül zártcellás hőszigeteléssel, vízlepergető felületképzéssel. Ezzel a fejlesztéssel jelentősen csökken az épület hő vesztesége, az éves energiafelhasználás költsége és kedvezőbb lesz az épület energetikai besorolása. A tervezett bővítés figyelembe veszi a telekadottságokat, a tájolást, az új bővítménnyel egy „U” alakú, elrendezésű épület alakul ki, egy új átrium udvarral, kinti teraszokkal, az új funkciókat az új előírásoknak megfelelő közlekedő rendszerre felfűzve. A bővítés és alaprajzi kialakítás egy átrium szerű belső udvart keretez, ami kedvező kapcsolatot teremt a belső terekkel. Az épület arculata a bővítéssel együtt azonos anyaghasználattal, homlokzati felületképzéssel, tetőhéjazattal egységes képet mutat, ami a településképi megjelenés szempontjából is nagyon kedvező. A tulajdonos önkormányzat a helyi alapellátás fejlesztését célozta meg az épület külső-belső korszerűsítésével, bővítésével és az intézmény eszközfejlesztésével. A fejlesztés úgy valósul meg, hogy az esélyegyenlőség elvei érvényesüljenek. A korszerűsítés során megújul az épület teljes fűtési, elektromos, és vízgépészeti hálózata szaniterekkel az energetikai elvárások figyelembevételével. Ez a beavatkozás az új alaprajzi kialakításon túl építőmesteri, szakipari, gépészeti és elektromos átalakítást, megújulást jelent az épület körüli részleges környezetrendezéssel együtt.