TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00015 – Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Iharosban

TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00015 – Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Iharosban

A kedvezményezett neve: Iharos Községi Önkormányzat

A projekt címe: Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Iharosban

A szerződött támogatás összege: 44 752 500,- Ft

A projekt összköltsége: 44 752 500,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.13

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00015

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektben fejlesztendő épület leromlott műszaki állapotban van, az energiahatékonyságot célzó felújítással jelentős eredményeket tudunk elérni. Az önkormányzat elkötelezett a fejlesztés mellett. Az önkormányzat a fejlesztést saját erőből nem tudná megvalósítani, ezért van szükség a pályázati támogatásra.  A fejlesztés összhangban van, és segíti megvalósítani a TOP-ban megfogalmazott célkitűzéseket. Kiemelten fontos fejlesztési szükséglet az önkormányzatok részéről az energiahatékonyság javítása és a megújuló energiaforrásokban rejlő potenciál kiaknázása. A projekt célja Iharos Község Hivatalának helyt adó épület energiahatékonyság-javítása, az energiafogyasztás csökkentése, racionalizálása.  A projekt célja, hogy a pályázatban szereplő önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzati épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósul. Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól, harmadrészt pedig a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé válnak, a helyi és környékbeli lakosság megismeri ezek működését, hatékonyságát, ezáltal kívánjuk ösztönözni őket ezen technológiák használatára.  Az épület nagyjából 1860 körül épülhetett. Alaprajza „U” alakot formáz.

A tető jellemző formája nyeregtető, ahol a végfalakat az eredeti hajlásszöggel megegyező csapott tetőfelületek zárják, a padlástere beépítetlen. Belső elrendezése három traktusú, ahol a két szélső traktus K-NY-i, a középső traktus É-D-i irányultságot mutat. Az épületnek 4 bejárata van, elsődleges megközelítése a keleti (utcafronti) homlokzat középső részéből történik ahol közvetlenül az előtérbe érkezünk innen jobbra és balra nyílik az iroda, és a közösségi helyiségek, tanácsterem, könyvtár. Az előtérből egyenesen tovább haladva elérkezünk az épület hátsó traktusához, ahol a kiszolgáló helyiségeket találjuk. További bejárat található az északi épületrész keleti oldalán is. Az épület észak-nyugati hátsó homlokzatához csatlakozó helyiség a szigeteletlen gépészeti tér és raktár Az épület jelenleg Iharos Község közösségi és hivatali ellátását szolgálja.

A határoló szerkezetek esetében egyedi méretezés alapján, az egyes szerkezetek a pára és hőtechnikai követelményeknek történő megfeleltetése után szigetelésre kerülnek. A függőleges határoló szerkezetek esetében jellemzően a védelem miatt belsőoldali szigetelést terveztünk, külön páratechnológiai ellenőrzést csatoljuk. A falazatokon megfelelő vastagságú szigetelés beépítésével biztosítjuk az előírt követelményeknek való megfelelőséget. Azokban a terekben ahol az aljzat akadálymentesítési szempontból megbontásra kerül, aljzatszigetelést helyezünk el. A tetőteret határoló szerkezetek (padlástér,) szintén kiegészítő szigeteléseket kapnának a megfelelő vastagságban , kialakításban részben belső, részben pedig külső oldalról megoldva a lehetőségek figyelembe vételével. Minden szerkezeti elemnél biztosítandó a költségoptimalizált követelményszinten megfelelő hőátbocsátási tényező, „U” érték.

A nyílászárók cseréje is tervezett. Itt nemcsak a megfelelő hőátbocsátási tényező meglétét vesszük figyelembe, hanem gondoskodni kell a nyári túlmelegedés kockázatának megelőzéséről is, mely a jelentős üvegfelület miatt az épület használhatóságának érdekében feltétlen megoldandó. A jelenlegi elavult, az épületet csak részlegesen ellátó nyílt rendszerű fűtést javasoljuk korszerűsíteni, helyette egységesen új zárt központi fűtés kerül kiépítésre. Az új központi fűtés ebben az esetben azt jelenti, hogy a jelenlegi fűtési rendszer megbontásra kerül és alkotó elemeit tekintve egy új, kétcsöves, zárt melegvíz fűtési rendszer kerül kiépítésre, 70/55C hőfoklépcsővel.